Autoryzowany serwis podręcznego sprzętu przeciwpożarowego

Podręczny sprzęt p.poż.:

Gaśnice:

Hydranty:

Piktogramy p.poż.